22 Jul
22Jul

גיבוי נתונים הוא היבט קריטי באסטרטגיית ה-IT של כל עסק. זה כרוך ביצירת עותקים כפולים של נתונים חשובים ואחסונם במיקום מאובטח כדי להגן מפני אובדן נתונים במקרה של אסון או כשל במערכת. זה יכול לכלול רשומות פיננסיות, בסיס נתונים, נתוני לקוחות, נתוני עובדים, קניין רוחני וכל מידע עסקי קריטי אחר. אסטרטגיית גיבוי נכונה יכולה לעזור לעסקים להתאושש מאסונות במהירות, למזער זמן השבתה ולהבטיח רציפות הפעילות. עם זאת, חשוב לעסקים לבדוק ולעדכן באופן קבוע את אסטרטגיות הגיבוי שלהם כדי להבטיח שהם יישארו יעילים ומעודכנים בכל שינוי בעסק או בטכנולוגיה.


להלן 10 שאלות חשובות שכל בעל עסק צריך לשאול את עצמו בנוגע לגיבוי הנתונים שלהם:

1- אילו סוגי נתונים אנו צריכים לגבות?

התשובה לשאלה זו תהיה תלויה באופי העסק שלך ובסוגי הנתונים שאתה מייצר ומאחסנים. באופן כללי, חשוב לגבות את כל הנתונים הקריטיים, כולל בסיס נתונים, רשומות ונתונים פיננסיים, מידע על לקוחות, נתוני עובדים, קניין רוחני וכל קבצים או מסמכים חשובים אחרים. תיבות דואר באופיס 365 או על שרת EXCHANGE.

2- באיזו תדירות עלינו לגבות את הנתונים שלנו?

כל יום, כמה פעמים ביום. אנחנו מגבים את לקוחותינו באופן שעתי. מומלץ לגבות נתונים על בסיס קבוע, יומי ושעתי במקרה שעובדים מול בסיס נתונים המתעדכנים בתדירות גבוהה. חשוב לקבל דיווח שוטף יום יומי על תוצאות הגיבויים במייל.

3- היכן עלינו לאחסן את הגיבויים שלנו?

חשוב לאחסן את הגיבויים במיקום מאובטח מחוץ לאתר העסק כדי להבטיח שהם מוגנים מכל אסון פוטנציאלי שעלול להתרחש במיקום העסק הראשי. זה יכול להיות במיקום אחסון מבוסס ענן או מיקום מרוחק פיזית במרכזי נתונים בעלי תקינה מחמירה כגון AZURE,AMAZON,GOOGLE,WASABI.

יש לגבות את המידע עם 2 תוכנות גיבוי שונות שאינן תלויות זו בזו ולחוות שרתים ודטה סנטרים שונים.

4- כמה מאובטח פתרון אחסון הגיבוי שלנו?

פתרון אחסון הגיבוי שלך צריך להיות מאובטח ככל האפשר כדי למנוע גישה לא מורשית לנתונים עסקיים קריטיים. יש לכלול יישום הצפנה מלאה של הגיבויים במהלך ביצועם כדי להבטיח שהנתונים שמורים ומוגנים, ורק למחזיק מפתח ההצפנה תהיה היכולת לשחזר אותם.

5- כמה מהר נוכל לשחזר את הנתונים שלנו במקרה של אסון?

לעסק שלך צריכה להיות תוכנית לשחזור נתונים (BCP) במקרה של אסון, ותוכנית זו צריכה לכלול פרטים על כמה מהר ניתן לשחזר נתונים, וכמה זמן השבתה יהיה לעסק שלך לאחר אירוע או תרחיש כשל. חובה לבצע בדיקה תקופתית וקבועה של הליכי התאוששות כדי להבטיח שהם יהיו יעילים ואפקטיביים בעת הצורך.

6- האם בדקנו את נהלי הגיבוי והשחזור שלנו?

חשוב לבדוק באופן קבוע את הליכי הגיבוי והשחזור כדי להבטיח שהם פועלים בצורה נכונה ויעילה. יש להקפיד על קבלת דוח גיבוי יומי למייל. יש לבצע תקופתית הדמיית תרחישי אסונות או בדיקות סדירות של הליכי התאוששות ושחזור נתונים.

7- מי אחראי לניהול הגיבויים שלנו?

חשוב לייעד מישהו בעסק שלך מצוות ה IT או חברה חיצונית מומחית בתחום כאחראים לניהול הגיבויים ולהבטיח שהם מבוצעים נכון ובאופן קבוע. גורם זה צריך להיות אחראי גם לבדיקת נהלי גיבוי ושחזור ולוודא שמבוצעים שחזורים תקופתיים קבועים לוודא תקינות.

8- האם יש לנו תוכנית התאוששות מאסון?

לעסק שלך צריכה להיות תוכנית התאוששות מקיפה מאסון המתווה נהלים לשחזור נתונים ושחזור פעולות עסקיות במקרה של אסון. תוכנית זו צריכה להיבדק באופן קבוע ולהתעדכן לפי הצורך.

9- האם אנו עומדים בדרישות חוקיות או רגולטוריות הקשורות לגיבוי הנתונים?

כהנחיה כללית, עסקים נדרשים לרוב על פי חוק להבטיח שהנתונים שלהם מגובים ומאובטחים כדי למנוע אובדן או גישה לא מורשית. זה עשוי לכלול עמידה בתקנות כגון תקנת הגנת המידע הכללית (GDPR) באיחוד האירופי או חוק הגנה על הפרטיות בישראל. חשוב לעסקים להתייעץ עם אנשי מקצוע משפטיים או מומחי ציות כדי להבטיח שהם עומדים בדרישות החוקיות והרגולטוריות הנדרשות לגיבוי ואחסון נתונים. בנוסף, עסקים צריכים ליישם נוהלי גיבוי ואחסון נתונים חזקים ולסקור ולעדכן באופן קבוע את התהליכים שלהם כדי להבטיח עמידה בתקנות המשתנות.

1- באיזו תדירות עלינו לבדוק ולעדכן את אסטרטגיית הגיבוי של הנתונים שלנו?

חשוב לבדוק ולעדכן באופן קבוע אחת לחצי שנה את אסטרטגיית גיבוי הנתונים שלך כדי להבטיח שהיא יעילה ומעודכנת ובמיוחד לאחר כל שינוי המבוצע בעסק או בטכנולוגיה ברשת המחשוב.