17 Jun
17Jun

אסונות יכולים לפגוע בכל עסק בכל עת. בין אם מדובר באסון טבע, מתקפת סייבר או כל משבר אחר, הוא עלול לגרום נזק משמעותי לעסק. החדשות הטובות הן שעם תכנון נכון, עסקים יכולים למזער את ההשפעה של אסונות אלו ולהתאושש במהירות. כאן נכנסות לתמונה תוכנית ההתאוששות מאסון (DRP) ותוכנית ההמשכיות העסקית (BCP).

מהי תוכנית התאוששות מאסון (DRP)? 


DRP היא קבוצה של מדיניות ונהלים שנועדו להחזיר את הפעילות העסקית במקרה של שיבוש שנגרם כתוצאה מאסון טבע, התקפת סייבר או כל אירוע בלתי צפוי אחר. מטרת DRP היא למזער את הנזק שנגרם כתוצאה מאסון ולהבטיח כי פעולות עסקיות יכולות לחדש במהירות האפשרית. תהליך ה- DRP כרוך בזיהוי מערכות, נתונים ותהליכים קריטיים, פיתוח אסטרטגיות שחזור ויצירת תוכנית ליישום אסטרטגיות אלה.
המטרה העיקרית של DRP היא לשחזר תשתיות ומערכות IT, כמו רשתות, שרתים, מסדי נתונים ויישומים. DRP בדרך כלל כרוך בגיבוי נתונים ויישומים קריטיים, כך שניתן לשחזר אותם במהירות במקרה של אסון. בנוסף, DRP כרוך בזיהוי ותעדוף תהליכים עסקיים קריטיים, כך שניתן יהיה להחזיר אותם גם בסדר הנכון.

מרכיבי המפתח של DRP כוללים: 

הערכת סיכונים: זיהוי סיכונים ופגיעויות פוטנציאליות שיכולות להוביל לאסון ולהשבתה מוחלטת של העסק. 

ניתוח השפעות עסקיות (BIA): קבע מהי ההשפעה הפוטנציאלית של אסון על העסק. 

גיבוי ושחזור: להטמיע נהלי גיבוי ושחזור כדי לשחזר מערכות ונתונים קריטיים במקרה של אסון. 

בדיקה ותחזוקה: יש לבדוק ולעדכן את ה- DRP באופן קבוע כדי להבטיח שהוא יעיל ומעודכן.

מהי תוכנית המשכיות עסקית (BCP)

BCP היא אסטרטגיה מקיפה שנועדה להבטיח כי פונקציות עסקיות חיוניות יוכלו להמשיך לפעול במקרה של שיבוש. BCP מתמקד בהמשכיות הפעילות העסקית, אפילו לנוכח אסון. המטרה של BCP היא למזער את ההשפעה של שיבוש על פעילות העסק, הלקוחות ובעלי העניין של העסק.
BCP היא גישה רחבה יותר למוכנות האסון המקיפה את ה BCP. זה כרוך בזיהוי תהליכים ופונקציות עסקיות קריטיות, פיתוח אסטרטגיות כדי להבטיח את המשכיותם ויצירת תוכנית ליישום אסטרטגיות אלה. תהליך ה- BCP כולל זיהוי אנשי מפתח, הקמת מיקומי עבודה חלופיים, ולהבטיח כי ספקים קריטיים יוכלו להמשיך ולספק סחורות ושירותים וכן המשך שרשרת האספקה של העסק.

מרכיבי המפתח של BCP כוללים:

ניתוח השפעה עסקית (BIA): יש להעריך ולקבוע את ההשפעה הפוטנציאלית של אסון על העסק.

אסטרטגיות התאוששות: זיהוי ויישום אסטרטגיות התאוששות כדי למזער את ההשפעה של אסון על העסק.

תוכנית המשכיות עסקית: יש להכין תוכנית מפורטת המתארת את הצעדים שיש לנקוט כדי להבטיח שפונקציות עסקיות קריטיות יוכלו להמשיך במקרה של אסון.

בדיקה ותחזוקה: יש לבדוק ולעדכן באופן קבוע את ה-BCP כדי לוודא שהוא יעיל ועדכני.

ההבדל בין DRP ל- BCP


DRP ו- BCP הם שתי גישות שונות למוכנות לאסון. בעוד שהם חולקים כמה קווי דמיון, יש להם יעדים שונים ותחומי מיקוד. DRP עוסק בעיקר בשחזור תשתיות ומערכות IT, ואילו BCP עוסק בהמשכיות הפעילות העסקית.
DRP היא קבוצת משנה של BCP והיא מתמקדת בשחזור מערכות IT ותשתיות לאחר שיבוש. DRP היא גישה תגובית שמניחה כי התרחשה הפרעה, והמטרה היא למזער את הנזק שנגרם כתוצאה מהפרעה זו. מצד שני, BCP היא גישה פרואקטיבית המתמקדת במניעת שיבושים ובהבטחה שתפקידים עסקיים חיוניים יוכלו להמשיך במקרה של שיבוש.
הבדל מפתח נוסף בין DRP ל- BCP הוא היקפם. DRP מתמקד בדרך כלל בשיקום תשתיות ומערכות IT, ואילו BCP היא גישה מקיפה יותר הכוללת את כל ההיבטים של פעילות העסק. BCP כרוך בזיהוי תהליכים ופונקציות עסקיות קריטיות, פיתוח אסטרטגיות כדי להבטיח את המשכיותם ויצירת תוכנית ליישום אסטרטגיות אלה.

חשיבותם של DRP ו- BCP


אסונות יכולים להשפיע באופן משמעותי על עסקים, ועל ארגונים להיות מוכנים להתמודד איתם. DRP ו- BCP הם כלים חיוניים שעסקים יכולים להשתמש בהם כדי להגן על עצמם מפני השפעת האסונות.
DRP הוא חשוב מכיוון שהוא מבטיח כי עסקים יוכלו להחזיר במהירות את תשתיות ומערכות ה- IT לאחר שיבוש. ללא DRP, עסקים עלולים לאבד נתונים ויישומים קריטיים, אשר יכולים להשפיע באופן משמעותי על פעילותם. DRP מבטיח כי עסקים יוכלו להתאושש מהפרעה ולחדש את פעילותם במהירות האפשרית.


לסיכום, על עסקים להיות מוכנים להתמודד עם אסונות כדי למזער את ההשפעה על פעילותם. DRP ו- BCP הם כלים חיוניים שעסקים יכולים להשתמש בהם כדי להגן על עצמם מפני השפעות האסונות. בעוד ש- DRP מתמקד בשיקום תשתיות ומערכות IT לאחר שיבוש, BCP היא גישה מקיפה יותר המקיפה את כל ההיבטים של פעילות העסק. על ידי יישום DRP וגם BCP, עסקים יכולים להבטיח שהם יכולים להתאושש במהירות משיבושים ולהמשיך בפעילותם, אפילו לנוכח אסון.