אצלנו באיי טי אם אקספרט דואגים להציע ללקוחותינו פתרון של התאוששות מאסון:

התאוששות מיידית בעת קריסה מלאה של שרת \ שריפה \הצפה \ גניבה וכו''.

 

אנו ניישם ללקוח את הפתרון החכם אך פשוט מאוד, ונביאו למצב שבו בקרות אסון המשבית שרת, המערכת תתאושש מיידית ( שניות עד דקות) 

בפרק הזמן הזה שרת שנמצא במצב המתנה יעלה מיידית ויאפשר המשך עבודה סדיר.

 

 

 

התאוששות מאסון